Digitaliser regnskapet! Last ned vår app i dag

Personvernerklæring for nett-tjenester

Denne personvernerklæringen omhandler Nordvest Regnskap AS’ innsamling og bruk av personopplysninger som samles inn i forbindelse med bruk av nettsiden nett-tjenestene, samt app-er og tjenester tilknyttet nettsiden, heretter referert til som "nett-tjenestene".

Personopplysninger er data som kan brukes til å identifisere en bestemt person, eksempelvis navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og IP-adresse. Opplysninger om hvordan du bruker nett-tjenestene, for eksempel hvor mange ganger du bruker mobil-appen, anses også som personopplysninger.

Nordvest Regnskap AS er behandlingsansvarlig for opplysningene som samles inn ved bruk av nett-tjenestene. Nordvest Regnskap AS følger enhver tids gjeldende personvernlovgivning.

Innholdet er identisk med det som til enhver tid er gjengitt som personvernerklæring i Nordvest Regnskap AS’ internkontroll. Ved tvil er det internkontrollens versjon som er gjeldende. Sikkerhetsansvarlig i Nordvest Regnskap AS er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsiden.

1. Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

Nordvest Regnskap AS samler inn informasjon om hvem du er og hvordan du benytter nett-tjenestene. Denne informasjonen bruker vi til å forbedre våre nett-tjenester og den generelle brukeropplevelsen.

Opplysninger du selv oppgir

Nordvest Regnskap AS samler inn opplysninger om:

I tillegg kan vi endre annen informasjon knyttet din bruk av våre nett-tjenester, herunder automatisk aggregert informasjon og relevant statistikk.

Opplysninger vi samler inn om din bruk av nett-tjenestene

Nordvest Regnskap AS loggfører din aktivitet i nett-tjenestene, herunder hvordan du bruker våre nett-tjenester, m. m. og oppbevarer den på våre servere.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Nordvest Regnskap AS brukeres blant annet for å muligjøre pålogging, lagring av brukerinnstillinger, etc.

Følgende informasjonskapsler brukes på nett-tjenestene:

All data samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler er anonymisert og er ikke personlig identifisérbar.

2. Formålet med innhenting av informasjonen

Den ovennevnte informasjonen innhentes for å forbedre nett-tjenestene og sørge for at nett-tjenestene videreutvikles på en tilfredsstillende måte. Videre vil Nordvest Regnskap AS benytte informasjonen til statistiske formål for eget og samarbeidspartneres bruk.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for Nordvest Regnskap AS’ behandling av personopplysninger er ditt samtykke til denne personvernerklæring, og brukervilkårene for øvrig. Samtykke er avgitt informert, aktivt og frivillig.

Ved å trykke på «jeg samtykker» for denne avtalen, samtykker du til vår behandling av dine opplysninger. Dette samtykket kan fritt trekkes tilbake ved å ta kontakt med oss via dette kontakt-skjermaet.

I noen tilfeller vil Nordvest Regnskap AS kun spørre om samtykke til spesifikke handliner, f.eks. tillatelse til å sende påminnelser til din elektroniske enhet.

4. Hvem får tilgang til opplysningene/utlevering

Informasjonen du avgir til Nordvest Regnskap AS kan deles med følgende virksomheter:

Disse virksomhetene anvender personopplysningene innenfor formålet angitt i punkt 2 i denne personvernerklæringen. Virksomhetene er underlagt egne databehandleravtaler inngått med Nordvest Regnskap AS.

5. Rutiner for arkivering og sletting

Opplysningene lagres så lenge det er nødvendig for nett-tjenestene. Dette innebærer at vi sletter din informasjon når ditt kundeforhold opphører, så fremt annet ikke er påkrevd etter regler for regnskap og bokføring.

Du kan når som helst få dine personopplysninger slettet fra våre arkiver, ved å kontakte oss via dette kontakt-skjermaet. Merk at sletting av dataene er irreversibelt og at tilgang til enkelte tjenester vil forsvinne.

Enkelte kundedata må lagres lengre i henhold til regler for regnskap og bokføring. Disse dataene vil imidlertid lagres separat.

6. Hvordan oppbevares og sikres opplysningene

Nordvest Regnskap AS setter sine kunders personvern høyt og vil forsikre om at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Nordvest Regnskap AS at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Nordvest Regnskap AS at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nordvest Regnskap AS sine ansatte og tilknyttede avtaleparter er forpliktet til å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger.

7. Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og til å motsette deg visse former for behandling.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.

8. Endringer

Nordvest Regnskap AS kan ved behov oppdatere denne personvernerklæringen. Ved slike endringer vil en oppdatert versjon av personvernerklæringen legges ut på selskapets nettsider.

9. Kontaktinformasjon

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende ved å bruke dette kontakt-skjermaet.